Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Galeria zdjęć i relacje

A A A

 PROTOKÓŁ       

z posiedzenia Komisji Funduszu „Sztuka Młodych” w dniu 23 marca 2016 r.

Komisja w składzie:


dr Teresa Kaczorowska – przewodnicząca

Tadeusz Olszak - członek

po zapoznaniu się z  wnioskami złożonymi do Funduszu „Sztuka Młodych” przyznała jednorazowe stypendia dla: 


1. Teatru „Alternatywy 5” działającego przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na zakup kostiumów i wykonanie scenografii.

2. Teatru Dziecięcego „Klapsik”  działającego przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na zakup kostiumów i wykonanie scenografii.

3. Alicji Markiewicz w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na kurs z terapeutką głosu.

4. Zespołu Tańca Nowoczesnego „FUNNY” działającego przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie  wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na zakup tkanin i wykonanie kostiumów.

5. Lidii Dzirby w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na warsztaty.

6. Konstancji Molewskiej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na doskonalenie umiejętności wokalnych.

7. Kacpra Molewskiego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na warsztaty z grafiki lub zakup sprzętu.

8. Aleksandra Hernika  w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na zakup perkusji.

9. Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” działającego przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie  wysokości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) na zakup kostiumów.

10. Alicji Szemplińskiej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na warsztaty.

11. Teatru „Rozmyty Kontrast”  działającego przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w wysokości 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) na zakup kostiumów.

12. Mateusza Trojanowskiego z Teatru „Rozmyty Kontrast”  w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na warsztaty.

13. Adrianny Betlińskiej z Teatru „Rozmyty Kontrast”  w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na warsztaty.

14. Kamili Marii Kamińskiej  w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na materiały malarskie.

15. Gabriela Staszewskiego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na warsztaty akordeonowe.


Łącznie przyznano stypendia w kwocie : 14.700,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

   wstecz