Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
A A A

ZUMBA FITNESS, ZUMBA KIDS, ZUMBA KIDS JUNIOR, ZUMBA GOLD, ZUMBA TONING


Zumba to fitness dobry dla każdego. Taniec, luz i spalanie kalorii, że aż dymi. Porywająca, latynoska muzyka sprawia, że nikt nie czuje, że zumba wyciska z niego ostatnie poty. Bawiąc się gubisz nadwagę i modelujesz sylwetkę. 

Zumba to taneczny trening aerobowy, łączący aerobik z krokami latynoskich tańców, czasem także z ćwiczeniami siłowymi. Kroki i układy zumby są niezbyt skomplikowane i łatwe do zapamiętania. Zajęcia zumby mają być przede wszystkim przyjemne. Ponoć zumbę wymyślił przypadkiem kolumbijski tancerz, choreograf i instruktor fitness Alberto „Beto” Perez. Zapomniał kasety z muzyką do aerobiku i improwizował zajęcia przy akompaniamencie latynoskich rytmów, których nagrania akurat miał pod ręką. Zajęcia tak się spodobały, że zaczął je prowadzić systematycznie.

ZUMBA Kids i Zumba Kids Junior promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi, kształtuje i rozwija się kreatywność, dyscyplina oraz pamięć!

Zumba Gold to propozycja zajęć aktywnych, osób starszych, dla początkujących, kobiet w ciąży o raz osób, które mogą potrzebować ćwiczeń dostosowanych do ich możliwości ruchowych. Program ten doskonale wpływa na umysł, ciało i pogodę ducha. Jest radosny, łatwy i skuteczny.

Zumba Toning to odmiana popularnej zumby, czyli ćwiczeń fitness wykonywanych w rytmie latynoskiej muzyki. Główny nacisk  kładzie na ćwiczenia wytrzymałościowe, które ujędrniają i wysmuklają ciało. Podczas treningu wykorzystuje się specjalne 0,7 kilogramowe ciężarki zwane tonig sticks, które pomagają wzmacniać mięśnie ciała, głównie ramion, ud, pośladków i brzucha. 

UWAGA !!! Na treningi Zumba Toning obowiązują zapisy!

Zapisywać się można pod tym linkiem:  https://app.fitssey.com/ZumbaAnia/frontoffice
 

W wakacje zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku!


W PCKiSz zajęcia dla dzieci i dorosłych prowadzi licencjonowana instruktorka Anna Szczepankowska.

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Zumba®Fitness

1. Uczestnicy zajęć Zumba®Fitness zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu zajęć.

2. Uczestnikiem Zumba®Fitness może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku osoby niepełnoletniej od 12 roku życia, 
uczestnictwo w zajęciach jest możliwe za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego. Dopuszcza się udział dzieci 
do 11 roku życia w typowych zajęciach Zumba®Fitness, pod warunkiem uczestnictwa w zajęciach Rodzica lub Opiekuna 
Prawnego, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

3. W przypadku uczestników niepełnoletnich, którzy biorą udział w zajęciach za zgodą Rodziców lub Opiekunów, 
za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą treningową (np. szatnia) odpowiada Rodzic lub Opiekun. 
Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

4. Warunkiem udziału w zajęciach jest wniesienie opłaty za zajęcia – opłata jednorazowa lub wykupienie karnetu 
(wg cennika).

5. Uczestnik każdorazowo przed zajęciami zobowiązany jest do złożenia podpisu na liście obecności.

6. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z zajęć.

7. Wszystkie istotne informacje dotyczące Zumba®Fitness, grafiku, ceny, gratisów, promocji znajdują się na stronie 
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie oraz na profilu Fb 
www.facebook.com/aniaszczepankowska.

8. Opłata za zajęcia nie uwzględnia ubezpieczenia. Uczestnik zajęć oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku 
urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie 
ćwiczeń fizycznych objętych programem Zumba®Fitness.

9. Instruktor zajęć nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach 
wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do 
dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. W przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora.

10. Uczestnik korzysta z zajęć Zumba®Fitness na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Instruktora 
żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia.

11. W przypadku poważnej choroby (hospitalizacja, złamanie itp.) posiadacza karnetu istnieje możliwość zawieszenia 
uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia zostanie przeniesiona. Dotyczy to nieobecności przez minimum 
trzy kolejne tygodnie i liczone jest od daty zgłoszenia nieobecności .

12. Na zajęciach Zumba®Fitness obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, 
przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje również 
bezwzględny zakaz żucia gumy.

13. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Uczestników, zostawione w szatni
lub na sali ćwiczeń.

14. Zajęcia Zumba®Fitness trwają 60 minut.

15. Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe.

16. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich 
przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w w/w.

17. Instruktor zajęć Zumba®Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć, jak również do 

odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 3 osoby, redukcji godzin w okresie wakacyjnym, świątecznym czy też 
całkowitego zawieszenia zajęć w okresie wakacji, po uprzednim poinformowaniu o tym klientów.

18. Przerwy świąteczne przypadające w danym okresie lub odwołanie zajęć przez instruktora wydłużają termin ważności 
wykupionego karnetu.

19. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy i Instruktor. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w zajęciach mogą wejść na salę za zgodą Instruktora, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia.

20. Bez zgody organizatora oraz uczestników zajęć nie można filmować oraz fotografować zajęć Zumba®Fitness.

21. Uczestnik zajęć Zumba®Fitness wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji
w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez instruktora  i jego 
partnerów.

22.  Wszyscy uczestnicy zajęć proszeni są o podanie adresu mailowego i numeru telefonu komórkowego w celu ewentualnych 
powiadomień o nagłych zmianach w godzinach zajęć oraz dodatkowych zajęciach organizowanych przez Instruktora. 
Wszystkie adresy e-mail są zastrzeżone, w każdej chwili można zgłosić mailem prośbę o zaprzestanie przesyłania informacji.

23. Wnosząc opłatę za zajęcia  uczestnik deklaruje się, iż zapoznał się z treścią powyższego Regulaminu i akceptuje warunki 
w nim zawarte jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez instruktora w celu informacyjnym 
lub marketingowym 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Zumba 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych* (wizerunek, imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail, dane kontaktowe rodziców) przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Administratorem danych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06-400, Ciechanów. Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Małgorzata Klimczak- kontakt e-mail: iod@pckisz.pl. Dane są przetwarzane na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Art.6 ust.1 lit.a. Dane są przetwarzane w celach prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz promocji PCKiSz (wizerunek na zdjęciach). Ma Pan/Pani możliwość poprawiania i usuwania swoich danych, oraz sprzeciwu ich przetwarzania oraz w przypadku naruszenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 24. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin obowiązuje Rodziców lub Opiekunów.